Gør din virksomheds fællesområder lettilgængelige for alle

virksomheds fællesområder

Det er ikke nemt at bevæge sig rundt i vores verden, hvis man sidder i kørestol, og det er et problem, vi alle bør gøre noget ved.

Din virksomhed kan gøre jeres arbejdsplads mere tilgængelig for folk, der sidder i kørestol ved at anskaffe et bordbænkesæt til kørestolsbrugere.

Tilgængelighed for alle er et vigtigt signal at sende til medarbejdere og omverden

Vores verden er ikke indrettet efter alles behov, og dette skaber ofte problemer i hverdagen for folk, som fx sidder i kørestol. Det kan være svært for dem at komme rundt selv, og ofte må de sige nej til at arbejde eller besøge specifikke steder, fordi der ikke er plads til dem.

Din virksomhed kan miste muligheden for at få en fantastisk medarbejder med på jeres team, alene af den grund, at det ikke er nemt for dem at bevæge sig rundt eller være en del af fællesskabet. Dette kan din virksomhed hurtig lave om på, ved at købe de rigtige møbler (såsom et bordbænkesæt til kørestolsbrugere) og holde gangene ryddet.

Sådan kan du gøre fællesområder tilgængelige for kørestolsbrugere

Din virksomhed kan nemt gøre plads til folk i kørestol, så de kan være en del af virksomhedens sociale fællesskab, ved at købe de rigtige bord og bænkesæt.

Dette er et lettilgængeligt bordbænkesæt med plads til 8 personer og 2 kørestole. Der er åbent i siderne af cirklens bænke med plads til, at personen kan rulle helt ind til bordet. Herved kan de være med til den sociale hygge, som sker i løbet af frokostpauserne. Denne medarbejder vil føle sig mere tilpas på arbejdspladsen, da de kan føle, at virksomheden husker deres behov og gerne vil have dem der.

Anskaf et bordbænkesæt til kørestolsbrugere til fællesarealerne i din virksomhed i dag og sørg for, at alle føler dig velkommende på din arbejdsplads.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here